Ons Hostel heeft de naam ’Het Archief’. We hebben deze naam gekozen omdat het gebouw waarin het Hostel is gevestigd in de dertiger jaren van de vorige eeuw is gebouwd als archiefruimte voor het toenmalige Provinciehuis van Overijssel. Het gebouw heeft sinds kort de status van ‘Gemeentelijk Monument’. Al in 2019 kwam de Gemeente Zwolle met de vraag het gebouw een passende herbestemming te geven.

 

Wij met ons team hebben toen voorgesteld er een Hostel in te vestigen. Na acceptatie van ons plan is er de afgelopen jaren ontzettende hard gewerkt om het oude archief om te toveren tot een nieuw ‘Archief’! Belangrijk hierbij was om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Wij denken dat dit is gelukt. En op 1 juni 2023 zijn wij met veel plezier van start gegaan met ons Hostel ‘Het Archief’

 

HET

ARCHIEF

&historie